Liên hệ

Trụ Sở tại Đà Nẵng

Address: 320 Đường 2/9 - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu  Thành Phố Đà Nẵng
Hotline0905 88 63 88 - 0935 02 63 88 

              090 5585 993

Email:    info@tansoncontainer.com 
Website: www.tansoncontainer.com