Nhà container

  Nhà Container

Ngày đăng: 07.04.2017 / Lượt xem: 4099

Bộ sưu tập những kiểu nhà độc đáo làm từ container trên toàn thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Sưu tầm 

(https://www.google.com.vn/search?q=container+house&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAqqXFgI3TAhXEyLwKHWv4A6IQ_AUICCgB&biw=1920&bih=974)