Tin tức

Nhà Container đầu tiên cho người vô gia cư ở Ai-len

Ngày đăng: 25.05.2016 / Lượt xem: 1032

Nhà đầu tiên làm từ Container của đất nước Ai-len vừa hoàn thành dựa trên kiến trúc công ty Ceardean, nhà do các đối tác và nhóm thiết kế của công ty kiến trúc Ceardean thực hiện. Nhà này sẽ được tặng cho tổ chức từ thiện St Vincent de Paul và được sử dụng cho những người vô gia cư. Nhà làm từ Container sẽ được triển lãm tại Irish Museum of Modern Art (IMMA), sau đó sẽ được chuyển tới Deerpark ở Co Cork lúc Giáng Sinh. Trong thời gian triễn lãm, nhiều người có thể tới xem và trải nghiệm những tiện ích mà căn nhà đem lại.

Nhà đầu tiên làm từ Container của đất nước Ai-len vừa hoàn thành dựa trên kiến trúc công ty Ceardean, nhà do các đối tác và nhóm thiết kế của công ty kiến trúc Ceardean thực hiện. Nhà này sẽ được tặng cho tổ chức từ thiện St Vincent de Paul và được sử dụng cho những người vô gia cư. Nhà làm từ Container sẽ được triển lãm tại Irish Museum of Modern Art (IMMA), sau đó sẽ được chuyển tới Deerpark ở Co Cork lúc Giáng Sinh. Trong thời gian triễn lãm, nhiều người có thể tới xem và trải nghiệm những tiện ích mà căn nhà đem lại.Nhà đầu tiên làm từ Container của đất nước Ai-len vừa hoàn thành dựa trên kiến trúc công ty Ceardean, nhà do các đối tác và nhóm thiết kế của công ty kiến trúc Ceardean thực hiện. Nhà này sẽ được tặng cho tổ chức từ thiện St Vincent de Paul và được sử dụng cho những người vô gia cư. Nhà làm từ Container sẽ được triển lãm tại Irish Museum of Modern Art (IMMA), sau đó sẽ được chuyển tới Deerpark ở Co Cork lúc Giáng Sinh. Trong thời gian triễn lãm, nhiều người có thể tới xem và trải nghiệm những tiện ích mà căn nhà đem lại. Nhà Container đầu tiên cho người vô gia cư ở Ai-len